Preskočit na obsah

OBYTNÁ ZÓNA ŠAMUNOVE TREBOSTOVO

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom navrhovanej činnosti je riešenie zástavby 18 bytových domov, 108 rodinných domov, 21 radových rodinných domov, 16 dvojdomov, 2 objektov občianskej vybavenosti a príslušnej infraštruktúry.
 • Dotknutá obec: Trebostovo (okres: Martin)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Martin
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. S. H. Vajanského 1, 03601 Martin
 • Navrhovateľ: Nomm Estates s.r.o., Hlavná 150/44, 038 41 Trebostovo
 • IČO Navrhovateľa: 51113988
 • Povoľujúci orgán: Obec Trebostovo – spoločný stavebný úrad Košťany nad Turcom
  Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  26.09.2023
  Spracovateľ zámeru ENVICONSULT spol. s r.o., Žilina
  Text zámeru
  26.09.2023
  26.09.2023