Preskočit na obsah

Obnovenie autorizácie v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 6.1 Cementárne, vápenky (s rotačnými alebo inými pecami) s kapacitou - cementového slinku a/alebo cementu - vápna 9.7 Zneškodnovanie alebo zhodnocovanie nebezpecných odpadov v spalovniach a zariadeniach na spoluspalovanie odpadov, alebo úprava, spracovanie
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Udelenie novej autorizácie pre pokračovanie činnosti nakladania s odpadovými olejmi a ich spoluspaľovania, v rámci prevádzky linky výroby bieleho slinku
 • Dotknutá obec: Rohožník (okres: Malacky)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Danucem Slovensko a.s., 906 38 Rohožník
 • IČO Navrhovateľa: 00214973
 • Povoľujúci orgán: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  25.09.2023
  Text oznámenia o zmene
  25.09.2023
  25.09.2023