Preskočit na obsah

Obnova Pálffyovského kaštieľa – zmena stavby pred dokončením

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 12.1 Pivovary, sladovne, vinárske závody a výrobne nealkoholických nápojov
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom predloženého zámeru je posúdenie výstavby malého pivovaru s kapacitou 500 hl, ktorý bude realizovaný v areáli Palffyovského kaštieľa vo Svätom Jure. Technologické zariadenie prevádzky je navrhnuté s ohľadom na požiadavky, ktoré sú kladené na moderné prevádzky podobného druhu vo svete a navrhované riešenie spĺňa technické, prevádzkové aj ekologické požiadavky kladené na zariadenia na výrobu piva. Predkladaný zámer má za úlohu posúdiť navrhované riešenie s cieľom minimalizácie vplyvov na životné prostredie a jeho zložky.
 • Dotknutá obec: Svätý Jur (okres: Pezinok)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Pezinok
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  M. R. Štefánika 10, 90201 Pezinok
 • Navrhovateľ: PALK, a. s., Prostredná 49/13, 900 21 Svätý Jur, v zast. ENTO s.r.o. Košice, Jesenského 6, 040 01 Košice
 • IČO Navrhovateľa: 46818481
 • Povoľujúci orgán: Stavebný úrad Svätý Jur
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  14.09.2021
  Text oznámenia o zmene
  14.09.2021
  14.09.2021
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  17.05.2022
  Právoplatné rozhodnutie
  24.06.2022

  Súvisiace akcie- Informácia o väzbe navrhovanej činnosti a jej zmien