Obnova ENO A - 2. etapa v k.ú. Zemianske Kostoľany

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 2.1 Tepelné elektrárne a ostatné zariadenia na spaľovanie
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Výmena technologického zariadenia v prevádzke ENO A z dôvodov opotrebovanosti, dodržania stanovených emisných limitov.
 • Dotknutá obec: Zemianske Kostoľany, Nováky, Bystričany (okres: Prievidza)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva,
 • Navrhovateľ: Slovenské elektrárne, a.s. Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35829052
 • Povoľujúci orgán: ObÚ Zemianske Kostoľany
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.