Preskočit na obsah

Objekty individuálnej rekreácie - Drevenice Liptovská Štiavnica

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: *.* Iný dôvod posudzovania
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom je realizácia samostatných objektov určených na prechodné rekreačné ubytovanie. Dispozične sú riešené ako apartmány.
 • Dotknutá obec: Liptovská Štiavnica (okres: Ružomberok)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad ŽP Žilina
 • Navrhovateľ: Ing. Ján Belko
 • IČO Navrhovateľa:
 • Povoľujúci orgán: Obec Liptovská Štiavnica
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  02.05.2022
  Spracovateľ zámeru RNDr. Mária Zuskinová, Z&M consult, 034 95 Likavka 276
  Text zámeru
  02.05.2022

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  30.06.2022

  Správa o hodnotení

  Spracovateľ správy o hodnotení RNDr. Mária Zuskinová, Z&M consult, 034 95 Likavka 276