Objekt čerpacej stanica LPG Michalovce

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.11 Nadzemné sklady s kapacitou zemného plynu a iných plynných médií, ropy a petrochemických výrobkov, chemikálií a chemických výrobkov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zariadenie čerpacej stanice LPG pre motorové vozidlá.
 • Dotknutá obec: Michalovce (okres: Michalovce)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva,
 • Navrhovateľ: Michal Kičinka Klokočovo
 • IČO Navrhovateľa: 6803207422
 • Povoľujúci orgán: OÚ Michalovce
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru Ing. Jozef Kvasnička Bratislava
  Právoplatné rozhodnutie
  04.07.2003

  Fotografie