OBJEKT Č. 34 - INŠTALÁCIA HĹBKOTLAČOVÉHO STROJA HELIOSTAR“ S

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 8.7 Priemyselné zariadenia na povrchovú úpravu látok, predmetov alebo výrobkov s použitím organických
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom zmeny navrhovanej činnosti je výmena hĺbkotlačového stroja „Merkur Heliostar“ 8 – farebníkový (1997) za nový 11 – farebníkový hĺbkotlačový stroj HELIOSTAR“ S. Nový 11 – farebníkový hĺbkotlačový stroj HELIOSTAR“ S bude umiestnený v objekte č. 34 na mieste 8 – farebníkového stroja, ktorý bude zdemontovaný
 • Dotknutá obec: Svit (okres: Poprad)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: CHEMOSVIT FOLIE, a.s., Štúrova 101, 059 21 Svit
 • IČO Navrhovateľa: 31719724
 • Povoľujúci orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Rumanova 14, 040 53 Košice
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  22.10.2018
  Text oznámenia o zmene
  22.10.2018
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  19.12.2018

  Súvisiace akcie- Informácia o väzbe navrhovanej činnosti a jej zmien