Preskočit na obsah

Obec Jamník - Nízkouhlíková stratégia - 2030

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Hlavným cieľom predkladanej stratégie je návrh mitigačných opatrení na úrovni obce Jamník pre dosiahnutie zníženia emisií skleníkových plynov vo verejnom sektore do roku 2030.
 • Dotknutá obec: Jamník, Spišský Hrušov, Chrasť nad Hornádom, Odorín (okres: Spišská Nová Ves)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Spišská Nová Ves
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Štefánikovo námestie 5, 05201 Spišská Nová Ves
 • Obstarávateľ: Národné centrum environmentálne, n. o.
 • IČO Obstarávateľa: 52285197
 • Schvaľujúci orgán: obecné zastupiteľstvo obce Jamník
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  25.10.2021
  Oznámenie
  25.10.2021
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  18.11.2021
  Text strategického dokumentu
  25.10.2021