Preskočit na obsah

Obec Holiša – Nízkouhlíková stratégia 2030

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: V novembri 2014 vláda SR schválila Energetickú politiku (EP SR), ktorá stanovila ciele a priority energetického sektora do roku 2035 s výhľadom do roku 2050. Strategickým cieľom EP SR je dosiahnuť konkurencieschopnú nízkouhlíkovú energetiku zabezpečujúcu bezpečnú spoľahlivú a efektívnu dodávku všetkých foriem energie za prijateľné ceny s prihliadnutím na ochranu odberateľa a trvalo udržateľný rozvoj.
 • Dotknutá obec: Holiša (okres: Lučenec)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Lučenec
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Republiky 26, 98406 Lučenec
 • Obstarávateľ: Hefaistos n. o., Ľ. Medveckého 1392/2, 960 01 Zvolen
 • IČO Obstarávateľa: 51955822
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Oznámenie
  25.10.2021
  25.10.2021
  08.11.2021
  08.11.2021