Preskočit na obsah

Obec Bátka - Nízkouhlíková stratégia 2030

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Návrh mitigačných opatrení na úrovni obce pre dosiahnutie zníženia emisií skleníkových plynov vo verejnom sektore do roku 2030
 • Dotknutá obec: Bátka (okres: Rimavská Sobota)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Rimavská Sobota
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hostinského 4, 97901 Rimavská Sobota
 • Obstarávateľ: Národné centrum environmentálne, n.o., Nová ulica 355/4, 962 37 Kováčová
 • IČO Obstarávateľa: 52285197
 • Schvaľujúci orgán: Obec Bátka - Obecné zastupiteľstvo
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  13.09.2021
  Oznámenie
  13.09.2021
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  15.10.2021
  Text strategického dokumentu
  13.09.2021