Preskočit na obsah

Obchvat mesta Prievidza I. etapa, 2. stavba – MZ v trase budúcej I/64

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 13.8 Výstavba cestných mostov (na cestách I. a II. triedy) a železnicných mostov
  • Zistovacie konanie

Základne informácie