Preskočit na obsah

Obchvat Malokarpatského regiónu II/502 Pezinok- Modra Obchvat II/ 503 Viničné obchvat

  • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 13.2 Cesty I. a II. triedy a prestavba alebo rozšírenie jestvujúcej cesty I. a II. triedy spojené so zmenou kategórie vrátane
  • Povinné hodnotenie

Základne informácie