Preskočit na obsah

Obchodné centrum Trenčín - Juh

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.14 Urbanistické rozvojové projekty vrátane výstavby, bytových jednotiek, veľkých obchodných jednotiek, obchodných reťazcov, parkovísk, garáží, veľkokapacitných skladov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Centrálny predaj potravinárskeho a bežného spotrebiteľského tovaru, fast food služby, parkovacie plochy; nové pracovné miesta - 600 zamestnancov;
 • Dotknutá obec: Trenčín (okres: Trenčín)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo životného prostredia,
 • Navrhovateľ: Ing. Arch. Jozef Gabriš, Nábrežná 3 , Trenčín
 • IČO Navrhovateľa: 520724142645
 • Povoľujúci orgán: OU Trenčín
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru Enviconsult s.r.o., Žilina
  Právoplatné rozhodnutie

  Záverečné stanovisko

  Právoplatné záverečné stanovisko
  12.10.2001