Preskočit na obsah

Obchodné centrum Möbelix Bratislava Bory

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Vlastný návrh Obchodného centra Möbelix Bratislava Bory je navrhovaný ako súčasť Polyfunkčného územia Lamačská brána, Bratislava ktoré bolo predmetom povinného hodnotenia v roku 2008.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Lamač (okres: Bratislava IV)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Bory, a.s., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 36740896
 • Povoľujúci orgán: Mestská časť Bratislava – Lamač, Malokarpatské námestie 9, 841 03 Bratislava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  30.11.2017
  Text oznámenia o zmene
  30.11.2017
  30.11.2017
  30.11.2017
  Prerušenie/zastavenie konania
  17.01.2018
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  06.03.2018
  Právoplatné rozhodnutie
  13.04.2018