Preskočit na obsah

Obchodné centrum Liptovský Mikuláš

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.14 Urbanistické rozvojové projekty vrátane výstavby, bytových jednotiek, veľkých obchodných jednotiek, obchodných reťazcov, parkovísk, garáží, veľkokapacitných skladov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom žiadosti je realizácia novostavby obchodného areálu s polyfunkčným využitím v intraviláne mesta Liptovský Mikuláš. K čelnej fasáde je pripojený objekt prenajímateľných obchodných priestorov.
 • Dotknutá obec: Liptovský Mikuláš (okres: Liptovský Mikuláš)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo životného prostredia,
 • Navrhovateľ: FASTAV DEVELOPMENT ? SR
 • IČO Navrhovateľa:
 • Povoľujúci orgán: OU Liptovský Mikuláš
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru ENVICONSULT, Závodská cesta 4, 011 52 Žilina
  Právoplatné rozhodnutie

  Fotografie