Preskočit na obsah

Obchodné centrum Fastav Snina

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.14 Urbanistické rozvojové projekty vrátane výstavby, bytových jednotiek, veľkých obchodných jednotiek, obchodných reťazcov, parkovísk, garáží, veľkokapacitných skladov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom stavby je uspokojenie potrieb obyvateľstva pri nákupe širokého sortimentu spotrebiteľského tovaru.
 • Dotknutá obec: Snina (okres: Snina)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo vnútra, Ministerstvo životného prostredia,
 • Navrhovateľ: Fastav Development - SR spol. s.r.o., Žilina
 • IČO Navrhovateľa: 36387886
 • Povoľujúci orgán: MÚ Snina
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru Envirconsult spol. s.r.o., Žilina
  Právoplatné rozhodnutie
  04.02.2004