Obchodné centrum Carrefour Nitra

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.14 Urbanistické rozvojové projekty vrátane výstavby, bytových jednotiek, veľkých obchodných jednotiek, obchodných reťazcov, parkovísk, garáží, veľkokapacitných skladov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Cieľom stavby je rozšíriť rozsah služieb pre obyvateľov sídliska Chrenova.
 • Dotknutá obec: Nitra (okres: Nitra)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo vnútra, Ministerstvo životného prostredia,
 • Navrhovateľ: PROJEKT - TEAM, s.r.o. Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35819618
 • Povoľujúci orgán: OU Nitra
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.