Obaľovňa živičných zmesí Petrovany

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 6.4 Obalovne živicných zmesí
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je výstavba modernej obaľovacej súpravy na výrobu asfaltových zmesí.
 • Dotknutá obec: Petrovany (okres: Prešov)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: VEDOS, s.r.o., Rožkovany 11, 082 71 Lipany nad Torysou
 • IČO Navrhovateľa: 45626618
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Prešov, Mesto Prešov
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  12.04.2019
  Spracovateľ zámeru ENVICONSULT spol. s.r.o., Obežná 4, 010 08 Žilina
  Text zámeru
  12.04.2019
  12.04.2019

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  04.07.2019

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  16.08.2019
  Spracovateľ správy o hodnotení ENVICONSULT spol. s.r.o., Obežná 4, 010 08 Žilina
  Text správy o hodnotení
  16.08.2019

  Záverečné stanovisko

  Záverečné stanovisko pred nadobudnutím právoplatnosti
  15.04.2020
  Odvolanie/ rozklad proti záverečnému stanovisku
  20.05.2020