Preskočit na obsah

Obaľovňa živičných zmesí Kvetoslavov

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 6.4 Obalovne živicných zmesí
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom predkladaného zámeru je vybudovanie dočasnej obaľovne živičných zmesí v lokalite Kvetoslavov, s cieľom zabezpečenia nárokov živičných zmesí na výstavbu súboru stavieb diaľnice D4 Jarovce - Rača a rýchlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz - Holice.
 • Dotknutá obec: Kvetoslavov, Šamorín (okres: Dunajská Streda)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: D4R7 Construction, s. r. o., Odborárska 21, 831 02 Bratislava, v zastúpení spoločnosťou ENVICONSULT spol. s r. o., Obežná 7, 010 08 Žilina
 • IČO Navrhovateľa: 50245350
 • Povoľujúci orgán: Obec Kvetoslavov, Obecný úrad Kvetoslavov, Stavebný úrad, Kvetoslavov 258, 930 41 Kvetoslavov
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  28.11.2017
  Spracovateľ zámeru ENVICONSULT spol. s r. o.
  Text zámeru
  28.11.2017

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  16.04.2018

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  29.05.2018
  Spracovateľ správy o hodnotení ENVICONSULT spol. s r. o.
  Text správy o hodnotení
  29.05.2018
  Prerušenie / zastavenie konania
  12.04.2019

  Verejné prerokovanie

  Obecný úrad Kvetoslavov c. 258, dna 03.07.2018 o 18:00