Obaľovňa živičných zmesí Ketelec

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 6.4 Obalovne živicných zmesí
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom predkladaného zámeru je vybudovanie dočasnej obaľovne živičných zmesí v lokalite Ketelec, s cieľom pokrytia nárokov živičných zmesí na výstavbu súboru stavieb diaľnice D4 Jarovce - Rača a rýchlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz - Holice.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Podunajské Biskupice (okres: Bratislava II)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: D4R7 Construction s.r.o., Odborárska 21, 831 02 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 50245350
 • Povoľujúci orgán: Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice, stavebný úrad, Trojičné nám. 11, 821 06 Bratislava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  05.10.2017
  Spracovateľ zámeru ENVICONSULT spol. s r.o. Obežná 7, 010 08 Žilina
  Text zámeru
  05.10.2017

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  06.06.2018

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  03.07.2018
  Spracovateľ správy o hodnotení ENVICONSULT spol. s r.o. Obežná 7, 010 08 Žilina
  Text správy o hodnotení
  03.07.2018

  Verejné prerokovanie

  Magistrát HM Bratislavy, Primaciálne nám. 1, miestnost c. 107, dna 01.08.2018 o 16:30

  Záverečné stanovisko

  Záverečné stanovisko pred nadobudnutím právoplatnosti
  22.11.2018
  Právoplatné záverečné stanovisko
  09.01.2019