Obaľovňa živičných zmesí Ketelec

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 6.4 Obalovne živicných zmesí
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom predkladaného zámeru je vybudovanie dočasnej obaľovne živičných zmesí v lokalite Ketelec, s cieľom pokrytia nárokov živičných zmesí na výstavbu súboru stavieb diaľnice D4 Jarovce - Rača a rýchlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz - Holice.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Podunajské Biskupice (okres: Bratislava II)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: D4R7 Construction s.r.o., Odborárska 21, 831 02 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 50245350
 • Povoľujúci orgán: Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice, stavebný úrad, Trojičné nám. 11, 821 06 Bratislava
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.