Preskočit na obsah

Obaľovňa živičných zmesí Ivanka pri Dunaji

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 6.4 Obalovne živicných zmesí
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom predkladaného zámeru je vybudovanie dočasnej obaľovne živičných zmesí v lokalite Ivanka pri Dunaji, s cieľom zabezpečenia nárokov živičných zmesí na výstavbu súboru stavieb diaľnice D4 Jarovce - Rača a rýchlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz - Holice.
 • Dotknutá obec: Ivanka pri Dunaji (okres: Senec)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: D4R7 Construction s.r.o., Odborárska 21, 831 02 Bratislava, zastúpený splnomocneným zástupcom spoločnosťou ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, 010 08 Žilina
 • IČO Navrhovateľa: 50245350
 • Povoľujúci orgán: Spoločný stavebný úrad Ivanka pri Dunaji, Štefánikova 12, 900 28 Ivanka pri Dunaji
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  18.12.2017
  Spracovateľ zámeru RNDr. Ivan Pirman
  Text zámeru
  18.12.2017

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  04.07.2018