Obaľovňa živičných zmesí Istebné

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 6.4 Obalovne živicných zmesí
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je výstavba modernej obaľovacej súpravy na výrobu asfaltových zmesí. Obaľovacia súprava bude podľa požiadaviek odberateľov použitá pre účely výstavby, obnovy, resp. rekonštrukcie a opravy cestných komunikácií. Umiestnenie výroby súvisí so zrýchleným tempom výstavby diaľnic a rýchlostných ciest v SR. Veľkou výhodou osadenia novej technológie je technické riešenie, ktoré umožňuje spracovať odpadové bitúmenové zmesi (recyklát).
 • Dotknutá obec: Istebné (okres: Dolný Kubín)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r. o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 00896225
 • Povoľujúci orgán: Obec Istebné, Obecný úrad č. 142, 027 53 Istebné
  Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Slobody 1, 026 01 Dolný Kubín
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  19.09.2019
  Spracovateľ zámeru ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, 010 08 Žilina
  Text zámeru
  19.09.2019
  Prerušenie/zastavenie konania
  15.05.2020