Preskočit na obsah

Nový zdroj tepla pre systém centrálneho zásobovania teplom mesta Prievidza

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 2.13 Ostatné priemyselné zariadenia na výrobu elektriny, pary a teplej vody, ak nie sú zaradené v položkách c. 1 - 4 a 12 2.14 Priemyselné zariadenia na vedenie pary, plynu a teplej vody 2.16 Dialkové plynovody s potrubím so svetlostou alebo s tlakom
  • Zistovacie konanie

Základne informácie