Preskočit na obsah

Nový zásobník DAM

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.13 Nadzemné sklady s kapacitou a) zemného plynu a iných plynných médií b) ropy a petrochemických výrobkov c) chemikálií a chemických výrobkov

Základne informácie

 • Účel akcie: Zmeny v materiálovom prevedení zásobníka z dôvodu zmeny skladovanej látky.
 • Dotknutá obec: Trnovec nad Váhom, Močenok, Šaľa (okres: Šaľa)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: DUSLO a.s., Administratívna budova ev. č.1236, 927 03 Šaľa
 • IČO Navrhovateľa: 35826487
 • Povoľujúci orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, stále pracovisko Nitra, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Text oznámenia o zmene
  16.02.2016
  16.02.2016
  Právoplatné rozhodnutie
  18.03.2016