Nový projekt výstavby diaľnic a rýchlostných ciest - Doplnok č. 3

 • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Cieľom Doplnku č. 3 strategického dokumentu s celoštátnym dosahom je spresniť koridor diaľnice D4 hranica RR/SR Jarovce - Ivanka pri Dunaji - Záhorská Bystrica - Devínska Nová Ves - št. hranica SR/RR s celkovou dĺžkou cca 49,0 km.
 • Dotknutá obec: Slovenská republika (okres: )
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Obstarávateľ: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody 6 810 05 Bratislava
 • IČO Obstarávateľa: 30416094
 • Schvaľujúci orgán: Uznesenie Vlády SR
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.