Nový jadrový zdroj v lokalite Jaslovské Bohunice

 • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 2.4 Jadrové elektrárne a iné zariadenia s jadrovými reaktormi (s výnimkou výskumných zariadení na výrobu a konverziu štiepnych a obohatených materiálov, ktorých maximálny tepelný výkon nepresahuje 1 kW stáleho tepelného výkonu) vrátane
 • Povinné hodnotenie
 • ESPOO dohovor:
  • 2. Tepelné elektrárne a iné spaľovacie zariadenia s tepelným výkonom 300 MW a viac, ďalej jadrové elektrárne a iné jadrové reaktory (s výnimkou výskumných zariadení na výrobu a konverziu štiepnych a obohatených materiálov, ktorých maximálny tepelný výkon nepresahuje 1 kW trvalého tepelného zaťaženia).

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom navrhovanej činnosti je Nový jadrový zdroj v lokalite Jaslovské Bohunice, zahrňujúci výstavbu novej jadrovej elektrárne a všetky súvisiace stavebné objekty a technologické zariadenia.
 • Dotknutá obec: Veľké Kostoľany, Dolný Lopašov, Červeník, Chtelnica, Nižná, Piešťany, Žlkovce, Dolné Dubové, Špačince, Jaslovské Bohunice, Dubovany, Kátlovce, Malženice, Radošovce, Madunice, Pečeňady, Trakovice, Drahovce, Ratkovce (okresy: Piešťany, Hlohovec, Trnava)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s., Tomášikova 22, 821 02 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 45337241
 • Povoľujúci orgán: ÚJD SR
 • Strana pôvoduSlovensko
 • Dotknutá stranaČeská republika, Rakúsko, Maďarsko, Ukrajina, Poľsko,
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.