Preskočit na obsah

NOVOSTAVBA VÝROBNEJ HALY PRE ROZŠÍRENIE VÝROBY

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 7.7 Strojárska výroba, elektrotechnická výroba s výrobnou plochou
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie výrobnej haly pre výrobu veľkorozmerných oceľových zváraných konštrukcii. Spoločnosť STAKOTRA MANUFACTURING, s.r.o. bude v hale riešiť výrobu zváraných konštrukcii pre húsenkovej dráhy, podvozky, monorail dopravu, zábavný priemysel. Nová hala o pôdorysných rozmeroch 140 x 64 m a výšky 14 m je riešená tromi loďami o rozmeroch 21 x 140 m. Každá loď je zažeriavovaná tromi mostovými žeriavmi o nosnosti 35 t. Priečna doprava medzi jednotlivými loďami je riešená koľajovou dráhou s koľajovými vozíkmi. Hala bude vybavená výrobnou technológiu riešenou ustavovacími, zváracími pracoviskami a technológiou opracovania detailov a zvarencov na CNC vyvrtávacom centre, horizontálnej vyvrtávačke W 200, karuselovom sústruhu.
 • Dotknutá obec: Piešťany (okres: Piešťany)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Piešťany
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Krajinská cesta 5053/13, 92125 Piešťany
 • Navrhovateľ: JFK INOVEC, spol. s r. o.
 • IČO Navrhovateľa: 36226050
 • Povoľujúci orgán: Mesto Piešťany
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  27.05.2022
  Spracovateľ zámeru EnvIdeal, s.r.o.
  Text zámeru
  27.05.2022