Preskočit na obsah

Novostavba polyfunkčného a administratívneho komplexu na Bajkalskej ul. - 208 parkovacích miest

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.14 Urbanistické rozvojové projekty vrátane výstavby, bytových jednotiek, veľkých obchodných jednotiek, obchodných reťazcov, parkovísk, garáží, veľkokapacitných skladov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Parkovacie miesta sú súčasťou navrhovaného polyfunkčného a administratívneho komplexu.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Ružinov (okres: Bratislava II)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo vnútra, Ministerstvo životného prostredia,
 • Navrhovateľ: AXTON s.r.o. Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35820233
 • Povoľujúci orgán: MÚ Bratislava - Ružinov
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru EKOJETspol. s.r.o., Bratislava
  Právoplatné rozhodnutie
  09.12.2003