Preskočit na obsah

Nové električkové trate v Bratislave, úsek Košická

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.9 Elektrické dráhy, závesné dráhy alebo podobné dráhy osobitného druhu a trolejbusové dráhy
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Rozšírenie existujúcej siete električkových tratí na území hl. m. SR Bratislava
 • Dotknutá obec: Bratislava - Ružinov (okres: Bratislava II)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 00603481
 • Povoľujúci orgán: OÚ BA, MČ BA RUŽINOV
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  07.07.2022
  Spracovateľ zámeru REMING CONSULT, a.s., Trnavská cesta č. 27, 831 04 Bratislava
  Text zámeru
  30.06.2022