Preskočit na obsah

Nová trolejbusová trať Bulharská - Galvaniho

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.9 Elektrické dráhy, závesné dráhy alebo podobné dráhy osobitného druhu a trolejbusové dráhy
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Hlavným účelom navrhovanej činnosti je predĺženie existujúcej trolejbusovej trate v MČ Ružinov v časti Trnávka po ulici Bulharská k ulici Galvaniho s pokračovaním vpravo po tejto ulici až k nákupnému centru Avion Shopping Park a prostredníctvom hybridných trolejbusov ďalej až na Letisko M. R. Štefánika. Cieľom navrhovanej činnosti je skvalitniť a rozšíriť služby MHD na území mesta Bratislava prostredníctvom modernizácie a rozvoja trolejbusovej dopravy, saturovať nároky cestujúcej verejnosti na prepravné kapacity, zlepšiť dopravnú obslužnosť dotknutej oblasti, znížiť dopravné zaťaženie v riešenej oblasti a prispieť k zabezpečeniu udržateľnejšej a ekologickejšej mobility v meste a k zlepšeniu kvality životného prostredia.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Ružinov (okres: Bratislava II)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: Dopravný podnik Bratislava, a.s.
 • IČO Navrhovateľa: 00492736
 • Povoľujúci orgán: MČ BA RUŽINOV, OÚ BA
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  30.06.2022
  Spracovateľ zámeru REMING CONSULT, a.s.
  Text zámeru
  30.06.2022