Preskočit na obsah

Nová trolejbusová trať Autobusová stanica – Nové SND

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.9 Elektrické dráhy, závesné dráhy alebo podobné dráhy osobitného druhu a trolejbusové dráhy
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie novej trolejbusovej trate Autobusová stanica - Nové SND, ktorá bude nadväzovať na existujúce trolejbusové trate.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Staré Mesto, Bratislava - Ružinov (okresy: Bratislava I, Bratislava II)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 00492736
 • Povoľujúci orgán: OÚ BA, HL M SR BA, MČ RUŽINOV, MČ STARÉ MESTO, BSK
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  12.07.2022
  Spracovateľ zámeru Valbek SK, spol. s.r.o., Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava
  Text zámeru
  12.07.2022