Preskočit na obsah

Nová expedičná linka veľkokapacitného skladu

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 4.3 Chemické prevádzky, t. j. prevádzky na výrobu chemikálií alebo skupín chemikálií, alebo medziproduktov v priemyselnom rozsahu, ktoré sú určené na výrobu...
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je rozšírenie existujúcich expedičných kapacít vo veľkokapacitnom sklade hnojív (s kapacitou 50 000 t) prevádzky UGL, DAM, DAMMAG, AdBlue v areáli Duslo, a. s. s cieľom zlepšenia pokrytia požiadaviek zákazníkov a zlepšenia využitia potenciálu skladu.
 • Dotknutá obec: Močenok, Trnovec nad Váhom (okres: Šaľa)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Duslo, a.s. Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
 • IČO Navrhovateľa: 35826487
 • Povoľujúci orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, stále pracovisko Nitra, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  22.11.2022
  Text oznámenia o zmene
  22.11.2022
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  14.09.2023
  Právoplatné rozhodnutie
  27.10.2023