Nová absorbčná veža ClO2 v Mondi SCP, a. s. Ružomberok

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 5.4 Priemyselné prevádzky na výrobu a) buniciny (celulózy) z dreva alebo podobných vláknitých materiálov, b) papiera a lepenky s výrobnou kapacitou
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je inštalácia novej absorbčnej veže v technologickom uzle výroby buničiny určenom pre výrobu oxidu chloričitého/ chlórdioxidu (ClO2), využívaného v D stupni procesu bielenia buničiny. Absorbčná veža v technológii slúži na absorbciu vyrobeného plynného ClO2 do strojne chladenej priemyselnej vody. Nová absorbčná veža nahradí jestvujúcu absorbčnú vežu s identickými kapacitnými parametrami (nominálna spracovateľská kapacita 16,8 t ClO2/24 hod), ktorá bude demontovaná.
 • Dotknutá obec: Ružomberok (okres: Ružomberok)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok
 • IČO Navrhovateľa: 31637051
 • Povoľujúci orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  21.05.2020
  Text oznámenia o zmene
  21.05.2020
  21.05.2020
  21.05.2020