Preskočit na obsah

Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, 2 časť Bosákova ulica – Janíkov dvor

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 13.3 Výstavba železnicných dráh nadzemných a podzemných
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie