Preskočit na obsah

Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor

  • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 13.5 Rušňové a vozňové depá 13.9 Elektrické dráhy, závesné dráhy alebo podobné dráhy osobitného druhu a trolejbusové dráhy
  • Zistovacie konanie

Základne informácie