Preskočit na obsah

Nižný Žipov, Zemplínska Nová Ves, Stanča, Egreš, Čelovce - Kanalizácia a ČOV

  • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 10.6 Čistiarne odpadových vôd a kanalizacné siete
  • Zistovacie konanie

Základne informácie