Preskočit na obsah

Nižný Žipov, Zemplínska Nová Ves, Stanča, Egreš, Čelovce - Kanalizácia a ČOV

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 10.6 Čistiarne odpadových vôd a kanalizacné siete
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Navrhovaná činnosť rieši odkanalizovanie splaškových odpadových vôd z obcí Nižný Žipov, Zemplínska Nová Ves, Stanča, Egreš, Čelovce a ich čistenie v spoločnej čistiarni odpadových vôd v obci Zemplínska Nová Ves. Vyčistená odpadová voda bude vypúšťaná do recipientu Chlmec.
 • Dotknutá obec: Egreš, Čeľovce, Zemplínska Nová Ves, Stanča, Nižný Žipov (okres: Trebišov)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Trebišov
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Námestie mieru 804/1 , 07501 Trebišov
 • Navrhovateľ: Združenie obcí BOCOV II, Hlavná ulica 177/5, 076 17 Nižný Žipov, IČO: 53916387
 • IČO Navrhovateľa: 53916387
 • Povoľujúci orgán: Mesto Trebišov, Stavebný úrad, M.R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov
  Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie mieru 804/1, 075 01 Trebišov
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  09.05.2022
  Spracovateľ zámeru Enviroline, s.r.o. Košice
  Text zámeru
  09.05.2022
  09.05.2022
  09.05.2022
  09.05.2022
  09.05.2022
  09.05.2022
  09.05.2022