Preskočit na obsah

Nízkouhlíková stratégia Žilinského samosprávneho kraja na roky 2020 - 2030

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Stratégia je komplexný strategický dokument s opatreniami zameranými na znižovanie tvorby emisií CO2. Nízkouhlíková stratégia navrhuje aktivity a opatrenia, ktoré nazaťažujú životné prostredie na lokálnej úrovni. Realizácia opatrení bude mať priaznivý vplyv na zlepšenie kvality ovzdušia. Cieľ zníženia emisií CO2 je určený ako absolútne zníženie emisií min. 40% a je definovaný porovnaním s východzím rokom 2018.
 • Dotknutá obec: Žilinský Kraj (okres: -)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad ŽP Žilina
 • Obstarávateľ: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina
 • IČO Obstarávateľa: 37808427
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  28.10.2021
  Oznámenie
  28.10.2021
  Text strategického dokumentu
  11.03.2022

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia
  06.12.2021
  Informácia o rozsahu hodnotenia
  06.12.2021

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  11.03.2022
  Spracovateľ správy o hodnotení Enviconsult spol. s.r.o Žilina
  Text strategického dokumentu
  11.03.2022
  Text správy o hodnotení
  11.03.2022
  16.03.2022
  Verejné prerokovanie Žilinský samosprávny kraj, kongresová sála , 011 48 Žilina 06.04.2022 o 10:00