Preskočit na obsah

Nízkouhlíková stratégia Žilinského samosprávneho kraja na roky 2020 - 2030

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Stratégia je komplexný strategický dokument s opatreniami zameranými na znižovanie tvorby emisií CO2. Nízkouhlíková stratégia navrhuje aktivity a opatrenia, ktoré nazaťažujú životné prostredie na lokálnej úrovni. Realizácia opatrení bude mať priaznivý vplyv na zlepšenie kvality ovzdušia. Cieľ zníženia emisií CO2 je určený ako absolútne zníženie emisií min. 40% a je definovaný porovnaním s východzím rokom 2018.
 • Dotknutá obec: Žilinský Kraj (okres: -)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Žilina
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Žilina
 • Obstarávateľ: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 48 Žilina
 • IČO Obstarávateľa: 37808427
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  28.10.2021
  Oznámenie
  28.10.2021