Preskočit na obsah

Nízkouhlíková stratégia Veľké Orvište

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Nízkouhlíková stratégia je jedným zo základných strategických dokumentov, ktorý v rámci celosvetovej iniciatívy riešenia dopadov zmeny klímy na regionálnej, resp. lokálnej úrovni pomáha riešiť globálne environmentálne otázky produkcie skleníkových plynov. Jedným z najzávažnejším environmentálnym problémom súčasnosti, nie však jediným, je otázka vplyvu ľudskej činnosti na zvyšovaní priemernej teploty na planéte. Dochádza ku globálnemu otepľovaniu, ktoré považujeme za najdôležitejší indikátor klimatickej zmeny. Problematika klimatickej zmeny a globálneho otepľovania sa stala predmetom záujmu ako odbornej, tak aj laickej verejnosti.
 • Dotknutá obec: Veľké Orvište (okres: Piešťany)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Piešťany
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Krajinská cesta 5053/13, 92125 Piešťany
 • Obstarávateľ: Obec Veľké Orvište
 • IČO Obstarávateľa: 00654078
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  17.12.2021
  Oznámenie
  17.12.2021
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  02.02.2022
  Text strategického dokumentu
  17.12.2021