Nízkouhlíková stratégia rozvoja SR do roku 2030, s výhľadom do roku 2050

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Poskytnúť ucelený dlhodobý (30-ročný) strategický výhľad prechodu na nízkouhlíkovú ekonomiku Zabezpečiť súlad s ostatnými strategickými dokumentmi a akčnými plánmi v rámci národného hospodárstva (energetika, priemysel, doprava, pôdohospodárstvo a lesníctvo, odpady) Zaviesť záväzné a indikatívne ciele pre jednotlivé oblasti Zabezpečiť súlad s cieľmi Parížskej dohody, hlavne pokiaľ ide o cieľ uhlíkovej neutrality Ponúknuť zoznam opatrení a možností ich financovania Vyhodnotiť dopady stratégie a jej opatrení na makroekonomické ukazovatele
 • Dotknutá obec: Slovenská republika (okres: )
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Obstarávateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
 • IČO Obstarávateľa: 42181810
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  31.01.2019
  Oznámenie
  31.01.2019

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia
  15.07.2019
  Informácia o rozsahu hodnotenia
  15.07.2019