Preskočit na obsah

Nízkouhlíková stratégia pre územie MAS Malý Gemer

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Dotknutá obec: Cakov, Bátka, Vieska nad Blhom, Figa, Kaloša, Dubovec, Orávka, Rakytník, Barca, Chrámec, Zádor, Dulovo, Žíp, Uzovská Panica, Radnovce, Gemerské Michalovce, Ivanice, Janice, Tomášovce, Martinová, Vyšné Valice, Rimavská Seč (okres: Rimavská Sobota)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Rimavská Sobota
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hostinského 4, 97901 Rimavská Sobota
 • Obstarávateľ: Centrum udržateľnej energetiky Rimavská Sobota, n.o., Daxnerova 508/33, 979 01 Rimavská Sobota
 • IČO Obstarávateľa: 52291383
 • Schvaľujúci orgán: MAS Malý Gemer
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  14.05.2021
  14.05.2021
  Oznámenie
  14.05.2021
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  11.06.2021
  Text strategického dokumentu
  14.05.2021