Preskočit na obsah

Nízkouhlíková stratégia obce Petrovany na roky 2020 – 2025

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom nízkouhlíkovej stratégie je vypracovanie strategického dokumentu, ktorý posúdi stav zásobovania všetkými dostupnými formami využiteľnej energie na predmetnom území, zhodnotí tento stav a navrhne nízkouhlíkové opatrenia na energetickú efektívnosť, využívanie obnoviteľných zdrojov energie s ohľadom na ochranu životného prostredia, najmä v súvislosti s produkciou emisií skleníkových plynov i emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia.
 • Dotknutá obec: Záborské, Kendice, Petrovany (okres: Prešov)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo dopravy a výstavby SR
 • Obstarávateľ: Obec Petrovany, Petrovany 317, 082 53 Petrovany
 • IČO Obstarávateľa: 327603
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  19.04.2021
  Oznámenie
  19.04.2021
  Text strategického dokumentu
  19.04.2021