Preskočit na obsah

Nízkouhlíková stratégia mesta Turzovka

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Cieľom je zníženie emisií CO2 určeným ako absolútne zníženie emisií 76,09% a je definovaný porovnaním s východzím rokom. Miestna samospráva určila východzí rok 2015 ku ktorému poskytla najkomplexnejšie a najspoľahlivejšie údaje na zostavenie bilancie.
 • Dotknutá obec: Turzovka (okres: Čadca)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Čadca
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Horná 2483, 02201 Čadca
 • Obstarávateľ: Mesto Turzovka, Stred 178, 023 54 Turzovka
 • IČO Obstarávateľa: 00314331
 • Schvaľujúci orgán: Mesto Turzovka - obecné zastupiteľstvo
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  28.06.2021
  Oznámenie
  28.06.2021
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  21.07.2021
  21.07.2021
  Text strategického dokumentu
  28.06.2021