Preskočit na obsah

Nízkouhlíková stratégia mesta Rajecké Teplice

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Nízkouhlíková stratégia navrhuje aktivity a opatrenia, ktoré nezaťažujú životné prostredie na lokálnej úrovni, práve naopak, realizácia každého opatrenia má za následok zlepšenie kvality životného prostredia v regióne.
 • Dotknutá obec: Rajecké Teplice (okres: Žilina)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Žilina
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Žilina
 • Obstarávateľ: Mesto Rajecké Teplice, Nám. SNP 29/1, 013 13 Rajecké Teplice
 • IČO Obstarávateľa: 00321591
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  29.06.2022
  Oznámenie
  29.06.2022
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  09.08.2022
  Text strategického dokumentu
  29.06.2022