Preskočit na obsah

Nízkouhlíková stratégia mesta Námestovo na roky 2022-2030

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom projektu Nízkouhlíkovej stratégie mesta Námestovo je podporiť znižovanie emisií CO2 na svojom území a zvýšiť rozvoj mesta. Vypracovaná Nízkouhlíková stratégia poskytuje hodnotenie mesta v rôznych sektoroch s navrhnutými opatreniami na zníženie produkcie emisií a dáva všetkým zúčastneným možnosti ako môžu prispieť k zníženiu emisií a efektívnejšie využívať energie.
 • Dotknutá obec: Vavrečka, Klin, Oravská Jasenica, Námestovo (okres: Námestovo)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Námestovo
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Miestneho priemyslu 571, 02701 Námestovo
 • Obstarávateľ: Mesto Námestovo, Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo
 • IČO Obstarávateľa: 00314676
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  13.05.2022
  Oznámenie
  13.05.2022
  Text strategického dokumentu
  13.05.2022