Preskočit na obsah

Nitra - ČOV

 • Zákon: 127/1994 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.3 Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Realizáciou investície sa vytvorí predpoklad pre ďalší rozvoj mesta z hľadiska rozvoja bytovej výstavby i priemyslu a zvýši sa ochrana povrchových a podzemných vôd celej aglomerácie mesta Nitra, recipientu rieky Nitra a náväzne i medzinárodného toku rieky Dunaj.
 • Dotknutá obec: Nitra (okres: Nitra)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva,
 • Navrhovateľ: Mesto Nitra
 • IČO Navrhovateľa: 00308307
 • Povoľujúci orgán: KÚ Nitra
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru Hydrocoop spol. s r.o. Bratislava
  Právoplatné rozhodnutie