Preskočit na obsah

Nemecká - kanalizácia a ČOV

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 10.6 Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Odkanalizovanie obce splaškovou kanalizáciou zaústenou do mechanicko - biologickej čistriarne odpadových vôd. Kanalizácia odvádza komunálne odpadové vody z celého urbanizovaného územia vrátane príslušnej vybavenosti.
 • Dotknutá obec: Nemecká (okres: Brezno)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva, Ministerstvo vnútra,
 • Navrhovateľ: Obec Nemecká, IČO: 313645, sídlo Nemecká, 976 97
 • IČO Navrhovateľa: 00313645
 • Povoľujúci orgán: OU Brezno
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru Ing.Ondrej Bursa-SPOK, Banská Bystrica,
  Právoplatné rozhodnutie