Preskočit na obsah

Navýšenie výrobných kapacít závodu Premac Košice

  • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 6.2 Výroba stavebných hmôt vrátane panelární a stavebných výrobkov
  • Zistovacie konanie

Základne informácie