Preskočit na obsah

Navýšenie ročnej ťažby dolomitu v dobývacom priestore Veľká Čierna lom Baranová na úroveň 500 000 ton ročne

  • Zákon: 24/2006 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 1.11 Lomy a povrchová ťažba a úprava kameňa, ťažba štrkopiesku a piesku
  • Povinné hodnotenie

Základne informácie