Navýšenie kapacity výroby anódových blokov, elektrolytického hliníka a odlievárenských výrobkov v Slovalcu a. s. Žiar nad Hronom

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 3.5 Prevádzky na výrobu surových neželezných kovov z rúd, koncentrátov alebo druhotných surovín metalurgickými, chemickými alebo elektrolytickými procesmi 3.6 Prevádzky na tavenie vrátane zlievania zliatin (legovania) neželezných kovov okrem vzácnych kovov vrátane pretavovania recyklovaných výrobkov (rafinácia, výroba odliatkov a pod.) s kapacitou tavenia 4.4 Prevádzky na výroba uhlíka (grafitu) alebo elektrografitu vypalovaním alebo grafitizáciou
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie