Preskočit na obsah

Navrhované zmeny a doplnky ÚPN - Obce Nová Lesná č. 7

  • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
  • Oblasť: podla § 4, ods. 2
  • Zistovacie konanie

Základne informácie